Home | Kontakty | Smluvní prodejci | Mapa serveru

Informace o produktu společností Magicrete s.r.o.

Obklady z umělého kamene

Popis:

Produkty společnotsi MAGICRETE s.r.o. se vyrábějí technologií vibrolití betonové směsi do pružných forem. Vysoká kvalita betonu zaručuje odolnost a umožňuje jak vnitřní tak i vnější použití výrobků. Všechny produkty mají betonový základ, který je probarven pigmenty. Některé výrobky se následně upravují speciální barvou. Použitím této technologie je dosažená maximální věrnost přírodnímu materiálu.

Výrobky Magicrete jsou certifikovány Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p.

Výhody:

 • Exkluzivní vzhled, který je k nerozeznání od přírodního materiálu
 • Vysoce odolný materiál, který nevyžaduje dodatečné ochranné vrstvy a náročnou údržbu
 • Široká škála barev a textur
 • jednoduché opracování a montáž
 • nižší cenová relace v porovnání s přírodními materiály

Škála použití:

 • Obklady fasád, opěrných zdí, soklů rodinných a bytových domů, administrativních a jiných budov
 • Vnější obklad krbů a komínů
 • Obložení stěn v interiéru
 • Vhodné k použití na novostavby a stávající budovy
 • Produkty MAGICRETE s.r.o je možné aplikovat na tepelně izolační vrstvy (zateplení, větrané fasády) s použitím doporučeného systému montáže (víc na "Aplikace výrobků na zateplené fasády")

Montáž:

 • Výrobky lze aplikovat přímo na zdivo (beton, cíhla, sádrokarton, atd.) s použitím flexibilního (v exteriéru taktéž mrazuvzdorného) lepidla na obklady. Více informací o montáži naleznete v příručce MONTÁŽ VÝROBKŮ MAGICRETE.
 • Některé typy výrobků vyžadují dodatečné spárování, které je možné provést spárovací hmotou nebo tónovaným lepidlem na odklady. Ostatní výrobky se montují na doraz a nevyžadují dodatečné spárování.
 • Společnost MAGICRETE s.r.o. spolupracuje s montážními firmami v různých regionech ČR, které jsou schopni provést montáž zakoupených výrobků.

Zde naleznete podrobnější montážní návod

Odlišnosti v barevných odstínech

Možné odstínové odchylky některých výrobků jsou způsobeny technologií výroby, vlastnostmi vstupních surovin, rozdíly při zrání výrobků. Odlišnostmi v odstínech nemohou být považovány jako vada výrobků.

Výkvěty

Občas může dojít k výskytu tzv. vápenných výkvětů (průnik volného vápna, které je součástí betonového zboží, příp. jenž se uvolňuje z lepidla, anebo z montážního podkladu, na povrch výrobků).

Případný výskyt primárních vápenných výkvětů na betonových výrobcích nemá žádný vliv na užitné vlastnosti těchto výrobků a jde pouze o dočasnou estetickou vadu.

Vlivem meteorologických podmínek a běžného mechanického namáhání zpravidla dochází k jejich postupnému vyrovnávání a sjednocování.

Výkvěty se odstraňují následujícím zbůsobem:

 • celá plocha na níž se objevují výkvěty se umyje vysokotlakým čističem (Karcher, WAP) s pracovním tlakem 120 - 150 Barů. Do vody doporučujeme přidat malé množství kyseliny octové nebo citrónové (maximálně 3%).
 • následně plochu je možné ošetřit hydrofobizačním prostředkem, což zabrání dalšímu možnému výskytu výkvětů. Při ošetření hydrofobizačním prostředkem je nutno pokrýt celou plochu včetně spar.

Ani při využití nejšpičkovějších a nejnovějších chemických přísad nelze technologicky zcela zabránit vzniku těchto barevných odlišností a výkvětů. Vzniklé barevné rozdíly a výkvěty mohou mít různou intenzitu. Skutečnost, že výskyt výkvětů neovlivňuje kvalitu, ani užitné vlastnosti betonových výrobků, svědčí ten fakt, že výskytem výkvětů se nezabývá žádná norma a žádný předpis pro betonové výrobky. Evropské normy pro betonové dlaždice a výrobky pouze uvádějí, že k výskytu výkvětů může dojít, avšak nemají žádný vliv na kvalitu výrobků a nejsou považovány za významné (viz ČSN EN 1338:2003, odst. 5.4. Vizuální hlediska). Z tohoto důvodu nelze uznat jejich výskyt za vadu zboží.

Umělý kámen

Ohebný kámen

Dekorační betonové ploty

Keramické obklady

Dekorační prvky

Informace

Internetové obchody:
Nákup ONLINE


Reverzní osmóza na Filtry-Vodni.cz